Er is nog
plaats.

Malsenhof

Collectief, maar niet klef — wonen en delen

In de voormalige basisschool Malsenburg in Buurmalsen starten wij met een bouwproject voor ongeveer 11 duurzame woningen: 5 starterswoningen en 6 levensloopbestendige woningen. De ontwikkeling van deze woningen zal in CPO plaatsvinden, wat staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeversschap. Hiervoor wordt de vereniging Malsenhof opgericht; de leden zijn allemaal toekomstige bewoners van de Malsenhof.

De naam Malsenhof refereert enerzijds aan de school Malsenburg, die de basis is voor het ontwerp. Aan de andere kant benadert het “hof” gedeelte de saamhorigheid en het nabuurschap die wij nastreven.

De toekomstige bewoners voelen zich aangesproken door de manier van wonen en hechten sterk aan duurzaamheid en gezamenlijkheid, wonen met jong en oud en met behoud van de eigen zelfstandigheid. Het is een proces wat jaren kan duren. Maar spreekt het concept je aan en heb je de tijd, dan is dit project een geweldige kans.

Als toekomstige bewoners van Malsenhof vinden wij elkaar in onze droom om duurzaam en collectief te bouwen en te wonen. Jong en oud wonen samen en investeren in hun woonomgeving en elkaar. De eigen ruimte is belangrijk, maar zeker ook gezamenlijkheid. Samen delen hoort daar vanzelfsprekend bij: een gezamenlijk binnenterrein met bijvoorbeeld een moestuin, een schuur voor gereedschappen/fietsen en een barbecueplaats.

Toekomstige bewoners zijn mensen met een warm hart voor duurzaamheid en nabuurschap:

  • Starters op de (koop)woningmarkt
  • 1 en 2 persoonshuishoudens
  • Mensen die levensloopbestendig willen wonen

Duurzaam bouwen: de Malsenhof wordt een zelfvoorzienend wooncomplex dat in harmonie is met de landelijke omgeving. Van belang is het gebruik van duurzame materialen en het zoeken naar goede duurzame haalbare oplossingen, zoals goede isolatie, zelf energie opwekken met zonnepanelen, een warmtenet, lage temperatuurverwarming, warmtepomp, hemelwateropvang, een grijswatersysteem, composthoop, et cetera.

Duurzame samenleving: ook in sociaal-maatschappelijk opzicht moeten we vooruitkijken. Maar liefst 40 tot 50 procent van de volwassenen in Nederland is alleenstaand. Veel daarvan zijn oudere mensen waarvan het netwerk afbrokkelt. Bejaardenhuizen en verzorgingstehuizen verdwijnen. Ook zien we dat eenoudergezinnen vaak niet meer volgens de huisje-boompje-beestje-samenstelling samenwonen. De zogenaamde ‘happy single’ voelt zich volgens onderzoek vaak eenzaam. Mensen zoeken naar een woonsituatie waarin ze zichzelf kunnen zijn, mét een hecht (buur)netwerk om zich heen. Wij willen met de realisatie van Malsenhof ons steentje bijdragen.

foto van school
satelliet foto
stratenplan

Klik op de luchtfoto of de kaart om naar de PDOK website te gaan.